• info@fahatech.com
  • (+84) 839 776 779
  • Vietnamese English Japanese

Hợp tác kinh doanh

Hợp tác kinh doanh

Chính sách đại lý, hoa hồng, cộng tác viên hợp tác dịch vụ thiết kế website tại FAHATECH.

Giới thiệu khách hàng làm website với FAHATECH bạn sẽ nhận được một khoản hoa hồng như bảng dưới đây cho mỗi website bạn giới thiệu.

  • Website dưới 8 triệu : 10%
  • Website dưới 12 triệu : 15%
  • Website trên 20 triệu : 20%

Hãy bắt đầu sự nghiệp của bạn cùng FAHATECH.