• info@fahatech.com
  • (+84) 839 776 779
  • Vietnamese English Japanese

ăn bằng tay mới thực sự tốt cho sức khỏe

Ngạc nhiên chưa, ăn bằng tay mới thực sự tốt cho sức khỏe!
Sống khoẻ mỗi ngày

Ngạc nhiên chưa, ăn bằng tay mới thực sự tốt cho sức khỏe!

  • Fahatech

Khi đi du lịch đến các nước thuộc khu vực Trung Đông hay Châu Phi, bạn dễ dàng bắt gặp nhiều người ăn bằng tay thay vì dùng muỗng, nĩa… Bạn luôn cho rằng như vậy mất vệ sinh, thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.