• info@fahatech.com
  • (+84) 938 775 688
  • Vietnamese English Japanese

nghiên cứu marketing

Nghiên cứu marketing và các phương pháp Marketing Research 
Thủ thuật Marketing

Nghiên cứu marketing và các phương pháp Marketing Research 

  • Fahatech

Mỗi hoạt động kinh doanh trong xã hội. Muốn nắm bắt, kế thừa kết quả của người đi trước luôn cần tới hoạt động nghiên cứu đặc biệt là nghiên cứu marketing. Nghiên cứu được áp dụng mạnh mẽ và cần thiết trong mọi doanh nghiệp. Với thị trường chuyển đổi nhanh tới chóng mặt của lĩnh vực tiếp thị, quảng cáo. Việc nghiên cứu marketing trong thời điểm này là vô cùng cần thiết. vậy nghiên cứu marketing là gì? Vai trò của nó đối với doanh nghiệp như thế nào? cùng tìm hiểu nhé!