• info@fahatech.com
  • (+84) 938 775 688
  • Vietnamese English Japanese

ôm gối khi ngủ

Có vật này khi đi ngủ, dù nằm nghiêng cũng không hại cột sống
Sống khoẻ mỗi ngày

Có vật này khi đi ngủ, dù nằm nghiêng cũng không hại cột sống

  • Fahatech

Khi ngủ, chúng ta đâu biết rằng bản thân sẽ thay đổi tư thế như thế nào, từ nằm ngửa, sang nằm nghiêng, có khi cả nằm sấp nữa. Do đó, các bạn nên cần có vật này khi đi ngủ, dù có nằm nghiêng cũng không hại cột sống đâu nè.