• info@fahatech.com
  • (+84) 938 775 688
  • Vietnamese English Japanese

sự khác nhau giữa chiến lược và kế hoạch

Chiến lược là gì? Sự Khác Biệt Giữa Chiến Lược Và Kế Hoạch Trong Kinh Doanh
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Chiến lược là gì? Sự Khác Biệt Giữa Chiến Lược Và Kế Hoạch Trong Kinh Doanh

  • Fahatech

5/5 – (3 bình chọn) Trong môi trường kinh doanh, lập kế hoạch và chiến lược là hai từ mà bạn sẽ bắt gặp thường xuyên. Điều rất quan trọng là phải hiểu rõ về cả hai chiến lược cũng như lập kế hoạch để sử dụng chúng hiệu quả trong kinh doanh vì chúng có những thế mạnh và mục đích riêng không thể thay thế cho nhau. Loại hình kinh doanh, khách hàng, thị trường hoặc cạnh tranh quyết định liệu một kế hoạch nên lựa chọn hay chiến lược là bắt buộc.