• info@fahatech.com
  • (+84) 839 776 779
  • Vietnamese English Japanese

tự học kinh doanh

Lộ trình 8 bước học cách kinh doanh thành công kỷ nguyên số 2022
Kinh doanh - Khởi nghiệp

Lộ trình 8 bước học cách kinh doanh thành công kỷ nguyên số 2022

  • Fahatech

Học cách kinh doanh hiệu quả cho kỷ nguyên công nghệ số. Năm 2022 với nhiều biến đổi gần như là hoàn toàn về hành vi tiêu dùng của khách hàng. Hình thức mua hàng trực tuyến, online chiếm gần 80% hoạt động tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ.